EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

  • zpracování oznámení EIA podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí;

  • zpracování podlimitního záměru EIA

  • zajištění zpracování dokumentace EIA;

  • zajištění zpracování dílčích analýz - hluková studie, rozptylová studie, biologické průzkumy, hodnocení rizik, Natura 2000 ...

Kontakt

Ing. Radek Klvač Msgr. Tomáška 446
742 85 Vřesina
+420 777 566 232 radekklvac"zavináč"seznam.cz