Stavební zákon

Vyřídím pro Vás územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby či kolaudační souhlas. Současně vyřídím všechny potřebné dokumenty pro tyto správní akty, jako jsou:

  • Snímek z katastrální mapy

  • Radonový index pozemku

  • Hydrogeologický průzkum

  • Rozptylová studie a odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší

  • Soulad stavby s územním plánem

  • Zápis staveb a jejich změn do katastru nemovitostí

  • Geometrický plán vč. rozdělení pozemků

  • Stanovisko správce sítí (ČEZ, RWE, SmVak, Telefonica O2 aj.)

Předmětem zastoupení je projednání projektové dokumentace se všemi správními orgány či účastníky řízení.

Kontakt

Ing. Radek Klvač Msgr. Tomáška 446
742 85 Vřesina
+420 777 566 232 radekklvac"zavináč"seznam.cz